1:st litter 1993-09-14 (Galina + Gorm)


Far:Finnstads Gorm N12882/8

Mor:Nordvikens Galina S41991/91 :

S57262/93 Polarullens Yasser HD:UA
S57263/93 Polarullens Yitzhak
 HD:UA Ögonus.Ua ,gonioskopi: Ua


S57264/93 Polarullens Kirov HD: UA
S57265/93 Polarullens Jurij HD:UA

S57266/93 Polarullens Sir Toby: HD:UA

      

Galina with the puppies                            Wouter with 5 puppies                           Sir Toby

© Margareta Kohrtz 2015